KingsCrusher ICC blitz miniatures 1999

ICC-banner.gif (13378 bytes)


Pin and win

Position after:

(45) KingsCrusher (2404) - Frosch (2343) [A40]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 27.02.1999

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 d5 5.exd5 b5 6.Bb3 b4 7.Nce2 cxd5 8.Nf4 e6 9.Qe2 Qb6 10.Nxd5 Qd6 11.Bf4 Black resigns 1-0
An undermining nightmare

Position after:

(54) KingsCrusher (2426) - godel (2413) [A56]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 27.02.1999

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Nc3 d6 5.e4 Be7 6.g3 Nbd7 7.Bg2 a6 8.a4 b6 9.Nge2 Nh5 10.0-0 Bg5 11.f4 exf4 12.gxf4 Bf6 13.e5 Be7 14.Ne4 Qc7 15.N2g3 Nxg3 16.hxg3 Nf8 17.Re1 Kd8 18.a5 b5 19.b4 Bf5 20.bxc5 Bxe4 21.cxd6 Qxc4 22.dxe7+ Black resigns 1-0
The rook switch

Position after:

(75) KingsCrusher (2487) - JMatias (2325) [E48]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 28.02.1999

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0-0 5.Bd3 d5 6.cxd5 exd5 7.a3 Be7 8.Nge2 c6 9.0-0 Bg4 10.f3 Bh5 11.Nf4 Bg6 12.Nxg6 hxg6 13.b4 a6 14.Ra2 Nbd7 15.g4 b5 16.Rg2 Nb6 17.h4 Nh7 18.g5 Nc4 19.f4 Qd7 20.h5 gxh5 21.Qxh5 g6 22.Qh6 Rfe8 23.Rh2 Qg4+ 24.Kh1 Bd6 25.Bxg6 fxg6 26.Qxg6+ Kf8 27.Rxh7 Re6 28.Qf7# Black checkmated 1-0
The trapped knight

Position after:

(116) KingsCrusher (2415) - chaconne (2327) [A57]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 03.03.1999

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.b6 Qxb6 6.Nc3 d6 7.e4 g6 8.Be2 Bg7 9.Nf3 0-0 10.0-0 a5 11.Nd2 Ba6 12.a4 Nbd7 13.Bc4 Ne5 14.Bxa6 Qxa6 15.Nb5 Rab8 16.Qe2 Nfd7 17.f4 Nc6 18.dxc6 Qxc6 19.Nc4 Nb6 20.Nxb6 Rxb6 21.Be3 Rfb8 22.Bf2 Black resigns 1-0
The king on the run!

Position after:

(120) KingsCrusher (2391) - chaconne (2351) [D35]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 03.03.1999

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 c5 7.Be2 Nc6 8.Nf3 Qa5 9.0-0 Qxc3 10.Bd2 Qa3 11.d5 Nd4 12.Nxd4 cxd4 13.Bb5+ Bd7 14.Bxd7+ Kxd7 15.dxe6+ fxe6 16.Rb1 b6 17.Be3 Bc5 18.Bxd4 Ke7 19.Rb3 Qxa2 20.Bxc5+ bxc5 21.Rb7+ Kf6 22.Qh5 g6 23.e5# Black checkmated 1-0
The raking bishops

Position after:

(146) KingsCrusher (2430) - Rammstein (2355) [B08]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 04.03.1999

1.d4 d6 2.e4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 0-0 6.Bd3 c5 7.dxc5 dxc5 8.e5 Nd5 9.Nxd5 Qxd5 10.Qe2 Bg4 11.Be4 Bxf3 12.Bxf3 Qd4 13.c3 Qd7 14.Be3 e6 15.Bxc5 Rc8 16.Bd6 Nc6 17.Rd1 Qe8 18.0-0 Na5 19.b4 Nc4 20.Bxb7 Nxd6 21.exd6 Qd7 22.Bxa8 Rxa8 23.c4 Rb8 24.a3 a5 25.Qd2 axb4 26.axb4 Black resigns 1-0
The unexpected diagonal

Position after:

(174) KingsCrusher (2362) - Kingo (2321) [E81]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 14.03.1999

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Be3 c5 7.Nge2 Nc6 8.Qd2 Nd7 9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.0-0 Rc8 12.Rad1 a6 13.d5 Nce5 14.b3 Nf6 15.h3 Qc7 16.f4 Ned7 17.g4 Rfd8 18.e5 dxe5 19.f5 Ne8 20.Ng3 Ndf6 21.g5 Nd7 22.Nce4 b5 23.h4 bxc4 24.bxc4 Nb6 25.Qe2 Na4 26.Rc1 Qa5 27.h5 Nd6 28.fxg6 fxg6 29.h6 Bh8 30.Bh3 Black resigns 1-0
The king and queen folk

Position after:

(180) KingsCrusher (2440) - BOSSI (2328) [A80]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 14.03.1999

1.d4 f5 2.Nc3 d5 3.Bg5 g6 4.h4 Nh6 5.Nf3 Nf7 6.Bf4 Bg7 7.e3 c6 8.h5 Nd7 9.hxg6 hxg6 10.Rxh8+ Bxh8 11.Qd2 e5 12.dxe5 Ndxe5 13.Be2 Be6 14.Nd4 Qd7 15.0-0-0 0-0-0 16.Na4 Qe7 17.Qa5 Kb8 18.Nc5 Bc8 19.Qb4 Nd6 20.Bxe5 Black resigns 1-0
Disaster diagonal

Position after:

(182) KingsCrusher (2461) - BOSSI (2307) [A80]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 14.03.1999

1.d4 f5 2.Bg5 c6 3.e4 fxe4 4.Nc3 d5 5.f3 Nf6 6.fxe4 dxe4 7.Bc4 Bf5 8.Nge2 e6 9.0-0 Be7 10.Qd2 Nd5 11.Bxe7 Nxe7 12.Ng3 0-0 13.Rad1 Nd7 14.Nxf5 Nxf5 15.Bxe6+ Kh8 16.Rxf5 Black resigns 1-0
Beautiful queen sac!

Position after:

(192) KingsCrusher (2391) - gtst (2295) [E81]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 21.03.1999

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Be3 Nbd7 7.Qd2 a6 8.g4 c5 9.g5 Ne8 10.d5 e6 11.h4 exd5 12.cxd5 b5 13.h5 b4 14.Nd1 Ne5 15.Qh2 f5 16.hxg6 hxg6 17.Nf2 Kf7 18.f4 Ng4 19.Nxg4 fxg4 20.0-0-0 Nc7 21.e5 Rh8 22.Qg2 Bf5 23.Bc4 Nb5 24.Ne2 Rb8 25.Ng3 Qa5 26.Nxf5 gxf5 27.Qc2 Kg6 28.Qxf5+ Kxf5 29.Bd3# Black checkmated 1-0
Outright queen blunder!

Position after:

(227) KingsCrusher (2427) - Drunkenight (2369) [D00]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 26.03.1999

1.d4 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.Nf3 e6 5.0-0 Be7 6.b3 0-0 7.Bb2 c6 8.Nbd2 Nbd7 9.a3 h6 10.c4 a5 11.Re1 Ne4 12.Nxe4 Bxe4 13.Qd2 Bf6 14.c5 Re8 15.b4 Qc7 16.Bh3 g6 17.Qxh6 Bg7 18.Qg5 Bf5 19.Bg2 Bf6 20.Qh6 Bg7 21.Qf4 Be4 22.Qxc7 Black resigns 1-0
The sly rook!

Position after:

(242) KingsCrusher (2419) - Swingking (2299) [A18]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 28.03.1999

1.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 d5 4.e5 Ne4 5.d4 Nxc3 6.bxc3 c5 7.cxd5 Qxd5 8.Nf3 cxd4 9.cxd4 Nc6 10.Be2 Bb4+ 11.Kf1 0-0 12.Be3 b6 13.h4 Bb7 14.h5 h6 15.Rh3 Rfd8 16.Rg3 Kf8 17.Qc2 Ne7 18.a3 Ba5 19.Qh7 Nf5 20.Rxg7 Nxg7 21.Bxh6 Ke7 22.Qxg7 Rg8 23.Bg5+ Kd7 24.Qxf7+ Black resigns 1-0
The simplification

Position after:

(246) KingsCrusher (2405) - Swingking (2313) [A16]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 28.03.1999

1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d6 5.e4 0-0 6.d3 e5 7.Nge2 Nc6 8.0-0 Nh5 9.Be3 f5 10.Qd2 f4 11.gxf4 exf4 12.Nxf4 Nxf4 13.Bxf4 Rxf4 14.Qxf4 Nd4 15.Rac1 Be6 16.Qe3 c5 17.f4 Nb3 18.e5 Nxc1 19.Rxc1 dxe5 20.fxe5 Qh4 21.Qxc5 Rf8 22.Ne4 Qf4 23.Rf1 Qg4 24.Rxf8+ Bxf8 25.Nf6+ Kg7 26.Qxf8+ Kxf8 27.Nxg4 Bxg4 28.Bxb7 Black resigns 1-0
The discovered check!

Position after:

(255) KingsCrusher (2441) - Bura (2405) [D43]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 28.03.1999

1.c4 c6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.Nf3 e6 5.g3 Nbd7 6.Bg2 dxc4 7.0-0 Be7 8.e4 0-0 9.Qe2 e5 10.dxe5 Ng4 11.Bf4 g5 12.Nxg5 Ndxe5 13.Rad1 Nd3 14.Nf3 Nxf4 15.gxf4 Qc7 16.e5 Nh6 17.Qxc4 Be6 18.Qe2 Nf5 19.Ne4 Rad8 20.Nfg5 h6 21.Nxe6 fxe6 22.Qc4 Rd5 23.Nf6+ Bxf6 24.Bxd5 exd5 25.Rxd5 Bg7 26.Rd7+ Black resigns 1-0
The damaged king's castle!

Position after:

(267) KingsCrusher (2417) - SubHumAns (2296) [E40]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 02.04.1999

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 Bxc3+ 5.bxc3 c5 6.Bd3 d6 7.Ne2 b6 8.0-0 0-0 9.e4 e5 10.f4 Nbd7 11.fxe5 dxe5 12.Bg5 exd4 13.e5 Nxe5 14.Bxf6 gxf6 15.cxd4 cxd4 16.Ng3 Bg4 17.Qd2 Qc7 18.Rxf6 Kh8 19.Bf5 Qe7 20.Qh6 d3 21.Qxh7# Black checkmated 1-0
The skewer!

Position after:

(313) KingsCrusher (2467) - Justice (2450) [A11]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 05.04.1999

1.c4 c6 2.Nc3 d5 3.d4 dxc4 4.Nf3 Nf6 5.g3 b5 6.Bg2 Bb7 7.0-0 Nbd7 8.e4 e6 9.Qe2 Be7 10.Bf4 0-0 11.Rfd1 Qb6 12.d5 cxd5 13.exd5 Nc5 14.Ng5 Rae8 15.dxe6 Nxe6 16.Nxe6 fxe6 17.Bxb7 Qxb7 18.Qxe6+ Kh8 19.Qf5 Qf3 20.Qxb5 Ng4 21.Rf1 Rb8 22.Qd5 Qxd5 23.Nxd5 Rb7 24.Nxe7 Rxe7 25.Bd6 Rfe8 26.Bxe7 Black resigns 1-0
The unexpected bishop move!

Position after:

(325) KingsCrusher (2515) - RODEMG (2427) [D00]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 05.04.1999

1.d4 d5 2.Bg5 e6 3.Bxd8 Black resigns 1-0
Queenside devastation!

Position after:

(335) KingsCrusher (2435) - Phili-dOr (2330) [E81]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 07.04.1999

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Be3 a6 7.Qd2 Nc6 8.0-0-0 Rb8 9.Nge2 b5 10.g4 bxc4 11.Ng3 e5 12.d5 Nd4 13.Bxc4 c5 14.dxc6 Nxc6 15.Qxd6 Nd4 16.Qxb8 Qa5 17.Qd6 Nxf3 18.g5 Ng4 19.Bc5 Bd7 20.Bb4 Qd8 21.Qxd7 Qxg5+ 22.Kb1 Nf2 23.Bxf8 Bxf8 24.Qxf7+ Black resigns 1-0
The calm munch!

Position after:

(338) KingsCrusher (2413) - CBX-Salvador (2358) [E45]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 08.04.1999

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6 5.Nge2 Ba6 6.a3 Bxc3+ 7.Nxc3 0-0 8.h4 d5 9.cxd5 Bxf1 10.Kxf1 exd5 11.h5 h6 12.Rh3 c5 13.Rg3 Kh8 14.e4 dxe4 15.d5 Nbd7 16.Bf4 Qe7 17.Qd2 Ne5 18.Bxh6 Nfg4 19.Bg5 f6 20.Bf4 Rae8 21.Nxe4 Qf7 22.Nd6 Qd7 23.Nxe8 Rxe8 24.Re1 c4 25.f3 Nh2+ 26.Kg1 Nhxf3+ 27.gxf3 Qf5 28.Bxe5 Black resigns 1-0
Ripping g and h files

Position after:

(374) KingsCrusher (2528) - rayo (2508) [A01]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 11.04.1999

1.b3 Nf6 2.Bb2 g6 3.e4 d6 4.f4 Bg7 5.e5 Nfd7 6.Nf3 0-0 7.h4 dxe5 8.fxe5 Nc6 9.d4 h5 10.g4 hxg4 11.Ng5 Nb6 12.h5 gxh5 13.Rxh5 Bf5 14.Qd2 Bg6 15.Rh1 e6 16.Na3 Qe7 17.0-0-0 Rfd8 18.Bd3 Bxd3 19.cxd3 Nxd4 20.Ne4 Nf3 21.Qf4 Nd5 22.Qxg4 Nd4 23.Rdg1 Nf5 24.Nf6+ Nxf6 25.exf6 Qc5+ 26.Nc2 Black forfeits on time 1-0
Swamping of the kingside!

Position after:

(393) KingsCrusher (2476) - CBX-Salvador (2409) [A10]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 14.04.1999

1.c4 d6 2.d4 Nd7 3.Nc3 e5 4.e4 Ngf6 5.g3 Be7 6.Bg2 exd4 7.Qxd4 Ne5 8.f4 Nc6 9.Qd1 Bg4 10.Nge2 0-0 11.h3 Be6 12.b3 a5 13.0-0 Qc8 14.f5 Bd7 15.g4 Ne5 16.g5 Ne8 17.Nd5 Bd8 18.f6 c6 19.fxg7 Kxg7 20.Nf6 Nxf6 21.gxf6+ Bxf6 22.Ng3 Qd8 23.Nh5+ Kg6 24.Rxf6+ Qxf6 25.Nxf6 Kxf6 26.Qh5 Ke7 27.c5 f6 28.cxd6+ Kxd6 29.Ba3+ Black resigns 1-0
The loose knight!

Position after:

(414) KingsCrusher (2426) - LudVanBeethoven (2316) [A13]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 16.04.1999

1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.cxd5 exd5 4.d4 Nf6 5.g3 Bd6 6.Bg2 c6 7.Nf3 0-0 8.0-0 Bg4 9.Bf4 Bxf4 10.gxf4 Nbd7 11.Ne5 Bf5 12.f3 Nxe5 13.fxe5 Nd7 14.e4 dxe4 15.fxe4 Bg6 16.Qb3 Qc7 17.Rf2 c5 18.Nd5 Qb8 19.e6 fxe6 20.Ne7+ Kh8 21.Nxg6+ hxg6 22.Qxe6 Rxf2 23.Kxf2 Qf4+ 24.Kg1 Nf6 25.Qh3+ Kg8 26.e5 Ne4 27.Rf1 Black resigns 1-0Doubled rooks power!

Position after:

(420) KingsCrusher (2421) - BOSSI (2495) [A80]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 18.04.1999

1.d4 f5 2.Bg5 d5 3.h3 h6 4.Bf4 Nf6 5.g4 fxg4 6.Nc3 Bf5 7.hxg4 Bxg4 8.Qd3 Qd7 9.Qg6+ Kd8 10.Bh3 Bxh3 11.Nxh3 e6 12.0-0-0 Nc6 13.Be5 Ne8 14.Nf4 Kc8 15.Nxe6 b6 16.f4 Kb7 17.f5 Bb4 18.Nb1 Nxe5 19.dxe5 d4 20.Qg2+ c6 21.Rxd4 Qe7 22.Rhd1 Black forfeits on time 1-0
The check zuichenzug!

Position after:

(433) KingsCrusher (2457) - BardGaijin (2451) [A57]
ICC 3 0 Internet Chess Club, 20.04.1999

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.b6 a5 6.Nc3 Ba6 7.e4 Bxf1 8.Kxf1 d6 9.g3 Nbd7 10.Kg2 g6 11.a4 Bg7 12.h4 Qxb6 13.Ra3 Rb8 14.Qe2 0-0 15.Nb5 Ne8 16.h5 Nc7 17.hxg6 fxg6 18.Nxc7 Qxc7 19.f4 c4 20.Nf3 Rb4 21.Ng5 Nc5 22.Rxh7 c3 23.bxc3 Rxe4 24.Rxg7+ Kxg7 25.Nxe4 Nxe4 26.Qxe4 Rb8 27.c4 Qd7 28.Ra2 Rh8 29.Bb2+ Kg8 30.Qxg6+ Black resigns 1-0Generated with ChessBase 7.0